19 Tháng 9 2023

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH NTPM (Việt Nam) đề cao mạnh mẽ các giá trị của mình, một số giá trị đó bao gồm 'lãnh đạo, chính trực, đam mê, tập trung vào khách hàng, tin tưởng và quan tâm'. Những giá trị này có nghĩa là công ty chúng tôi rất coi trọng đạo đức kinh doanh. Các Chính sách sau đây để phản ánh cam kết của chúng tôi đối với các hoạt động kinh doanh có đạo đức.

  • Chính Sách Chống Hối lộ và Tham nhũng (“Chính sách ABC” hoặc “Chính sách”) này để làm rõ những kỳ vọng của Công Ty đối với các bên nội bộ và bên ngoài làm việc và thay mặt cho Công TY trong việc duy trì lập trường không khoan nhượng đối với hối lộ hoặc tham nhũng.
  • Chính sách Bảo vệ Người tố giác này được thiết kế để hỗ trợ Bộ Quy tắc Ứng xử CoC của Tập đoàn (bao gồm NTPM Việt Nam) và tạo điều kiện thuận lợi cho các mối quan ngại của nhân viên và các bên liên quan khác về những Hành vi Không đúng đắn có thể xảy ra và quy trình quản lý việc tiết lộ Hành vi không đúng đắn một cách minh bạch mà không ảnh hưởng đến tính bảo mật của (những) người liên quan.

Người liên hệ: Mr. Lee Kuan Pheng - Giám Đốc Công ty TNHH NTPM (Việt Nam)

 

09/08/2023

Chính Sách Đạo Đức Kinh Doanh

09/08/2023

Chính Sách Chống Hối lộ và Tham nhũng

09/08/2023

Chính Sách Bảo Vệ Người Tố Giác

 


QUAY LẠI LIST