10 June 2021

Chứng Nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, Chuẩn Hội Nhập

Vào ngày 21/12 vừa qua, Đại diện NTPM (Việt Nam) đã vinh dự nhận Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao – Chuẩn hội nhập. Đây là một danh hiệu mang ý nghĩa đối với toàn thể đội ngũ NTPM (Việt Nam) do hội đồng chuyên môn đánh giá suốt 1 thời gian qua. Vào ngày 21/12 vừa qua, Đại diện NTPM (Việt Nam) đã vinh dự nhận Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao – Chuẩn hội nhập. Đây là một danh hiệu mang ý nghĩa đối với toàn thể đội ngũ NTPM (Việt Nam) do hội đồng chuyên môn đánh giá suốt 1 thời gian qua.

DANH HIỆU HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO – CHUẨN HỘI NHẬP

TIÊU CHÍ
 

  1. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng thông qua cam kết tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.

  2. Xây dựng lòng tin vững chắc cho người tiêu dùng khi doanh nghiệp ứng dụng bộ tiêu chí này.

  3. Khuyến khích doanh nghiệp quan tâm hơn tới việc tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam và quốc tế.

  4. Khuyến khích doanh nghiệp thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế để đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn ổn định.

  5. Tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp luôn tự mình đảm bảo giữ vững tin cậy của người tiêu dùng, vì hệ thống tiêu chuẩn đã cam kết là nghiêm ngặt, khoa học và minh bạch để người tiêu dùng có thể kiểm tra, kiểm định chất lượng bất cứ lúc nào

 

Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao:

HVNCLC – Chuẩn hội nhập cùng với danh hiệu HVNCLC do người tiêu dùng bình chọn là “dấu chỉ” quan trọng giúp các doanh nghiệp phát triển, thâm nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đạt đầy đủ các tiêu chí như hoạch định, tài sản & trí tuệ, CNTT, kiểm soát vận hành, hoạt động cải tiến, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội, môi trường, các yêu cầu riêng đối với sản phẩm và ngành nghề….,