Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size XXL gói trung)

  • Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size XXL gói trung)
  • Mã sản phẩm: DWPVN08
  • Thành phần:
  • Kích thước: Size XXL, bé >15 kg
  • Số lớp:
  • Định lượng:
  • Đóng gói: 16 miếng / gói x 8 gói/ thùng

Chia sẻ :