Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size XXL gói nhỏ)

  • Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size XXL gói nhỏ)
  • Mã sản phẩm: DWPVN04
  • Thành phần:
  • Kích thước: Size XXL, bé >15 kg
  • Số lớp:
  • Định lượng:
  • Đóng gói: 7 miếng / gói x 12 gói / thùng

Chia sẻ :