Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size XL gói trung)

  • Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size XL gói trung)
  • Mã sản phẩm: DWPVN07
  • Thành phần:
  • Kích thước: Size XL, Bé từ 12 – 17 kg
  • Số lớp:
  • Định lượng:
  • Đóng gói: 18 miếng / gói x 8 gói / thùng

Chia sẻ :