Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size XL gói nhỏ)

  • Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size XL gói nhỏ)
  • Mã sản phẩm: DWPVN03
  • Thành phần:
  • Kích thước: Size XL, Từ 12 – 17 kg
  • Số lớp:
  • Định lượng:
  • Đóng gói: 8 miếng/ gói x 12 gói/ thùng

Chia sẻ :