Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size M gói trung)

  • Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size M gói trung)
  • Mã sản phẩm: DWPVN05
  • Thành phần:
  • Kích thước: Size M, bé từ 7-12 kg
  • Số lớp:
  • Định lượng:
  • Đóng gói: 22 miếng / gói x 8 gói / thùng

Chia sẻ :