Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size M gói nhỏ)

  • Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size M gói nhỏ)
  • Mã sản phẩm: DWPVN01
  • Thành phần:
  • Kích thước: Size M, Từ 7 – 12 kg
  • Số lớp:
  • Định lượng:
  • Đóng gói: 10 miếng/ gói x 12 gói / thùng

Chia sẻ :