Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size L gói trung)

  • Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size L gói trung)
  • Mã sản phẩm: DWPVN06
  • Thành phần:
  • Kích thước: Size L, bé từ 9 – 13 kg
  • Số lớp:
  • Định lượng:
  • Đóng gói: 20 miếng / gói x 8 gói / thùng

Chia sẻ :