Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size L gói nhỏ)

  • Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size L gói nhỏ)
  • Mã sản phẩm: DWPVN02
  • Thành phần:
  • Kích thước: Size L, Từ 9 – 13 kg
  • Số lớp:
  • Định lượng:
  • Đóng gói: 9 miếng / gói x 12 gói / thùng

Chia sẻ :