Khăn ăn PREMIER VinaTissue 100 tờ

  • Tên sản phẩm: Khăn ăn PREMIER VinaTissue 100 tờ
  • Mã sản phẩm: VT426
  • Thành phần: 100% bột giấy nguyên thủy
  • Kích thước: 330 mm x 330 mm
  • Số lớp: 1 lớp
  • Định lượng: 18 g/m² (± 1 g/m²)
  • Đóng gói: 100 tờ/gói

Chia sẻ :