Khăn giấy đa năng PREMIER VinaTissue 200 Tờ

  • Tên sản phẩm: Khăn giấy đa năng PREMIER VinaTissue 200 tờ
  • Mã sản phẩm: VT631
  • Thành phần: 100% bột giấy nguyên thủy
  • Kích thước: 190 mm x 100 mm
  • Số lớp: 2 lớp
  • Định lượng: 13 g/m² (± 1 g/m²)
  • Đóng gói: 200 tờ/gói

Chia sẻ :