Khăn Giấy Hộp Tết PREMIER VinaTissue

  • Tên sản phẩm: Khăn Giấy Hộp Tết PREMIER VinaTissue
  • Mã sản phẩm: VT392
  • Thành phần: 100% bột giấy nguyên thủy
  • Kích thước: 190 mm x 190 mm
  • Số lớp: 2 lớp
  • Định lượng: 13 g/m² (± 1 g/m²)
  • Đóng gói: 100 tờ/hộp x 3 hộp/lốc

Chia sẻ :