Khăn giấy bỏ túi PREMIER VinaTissue (Gói lớn)

  • Tên sản phẩm: Khăn giấy bỏ túi PREMIER VinaTissue (Gói lớn)
  • Mã sản phẩm: VT617
  • Thành phần: 100% bột giấy nguyên thủy
  • Kích thước: 210 mm x 210 mm
  • Số lớp: 3 lớp
  • Định lượng: 15 g/m² (± 1 g/m²)
  • Đóng gói: 10 tờ/gói x 10 gói/lốc

Chia sẻ :