Khăn ăn PREMIER VinaTissue 120gr

  • Tên sản phẩm: Khăn ăn PREMIER VinaTissue 120gr
  • Mã sản phẩm: VT545
  • Thành phần: 100% bột giấy nguyên thủy
  • Kích thước: 330 mm x 330 mm
  • Số lớp: 1 lớp
  • Định lượng: 18 g/m² (± 1 g/m²)
  • Đóng gói: 120 gram/gói

Chia sẻ :