PREMIER VinaTissue

PREMIER VinaTissue

Dòng giấy nguyên chất thân thiện môi trường. 

Khăn ăn PREMIER VinaTissue 100 tờ

Khăn giấy lụa PREMIER VinaTissue 220 tờ

Khăn ăn PREMIER VinaTissue 120gr

Khăn Giấy Hộp Tết PREMIER VinaTissue

Khăn giấy lụa PREMIER VinaTissue 180 tờ

Khăn giấy lụa PREMIER VinaTissue 280 tờ

Khăn giấy bỏ túi PREMIER VinaTissue (Gói lớn)

Khăn giấy bỏ túi PREMIER VinaTissue (Gói nhỏ)

Khăn giấy đa năng PREMIER VinaTissue 200 Tờ