Khăn giấy bếp PREMIER VinaRoll

  • Tên sản phẩm: Khăn giấy bếp PREMIER VinaRoll
  • Mã sản phẩm: VR044
  • Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất
  • Kích thước: 226 mm x 229 mm
  • Số lớp: 2 lớp
  • Định lượng: 21 g/m² (± 1 g/m² )
  • Đóng gói: 2 cuộn/gói

Chia sẻ :