GVS PREMIER VinaRoll Không Lõi 10 Cuộn

  • Tên sản phẩm: GVS PREMIER VinaRoll Không Lõi 10 Cuộn
  • Mã sản phẩm: VR983
  • Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất
  • Kích thước: 90 mm x 100 mm
  • Số lớp: 3 lớp
  • Định lượng: 14 g/m² (± 1 g/m² )
  • Đóng gói: Không lõi, 10 cuộn/lốc

Chia sẻ :