GVS PREMIER VinaRoll Eco Không Lõi

  • Tên sản phẩm: GVS PREMIER VinaRoll Eco Không Lõi
  • Mã sản phẩm: VE606
  • Thành phần: 100% Bột giấy tái sinh
  • Kích thước: 95 mm x 100 mm
  • Số lớp: 3 lớp
  • Định lượng: 14 g/m² (± 1 g/m² )
  • Đóng gói: Không lõi, 6 cuộn/lốc

Chia sẻ :