GVS PREMIER VinaRoll Có Lõi 6 Cuộn

  • Tên sản phẩm: GVS PREMIER VinaRoll Có Lõi 6 Cuộn
  • Mã sản phẩm: VR853
  • Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất
  • Kích thước: 95 mm x 100 mm
  • Số lớp: 3 lớp
  • Định lượng: 16 g/m² (± 1 g/m² )
  • Đóng gói: Có lõi, 6 cuộn/lốc

Chia sẻ :