Khăn Rút PREMIER 450g

  • Tên sản phẩm: Khăn Rút PREMIER 450g
  • Mã sản phẩm: SPT1805
  • Thành phần: 100% bột giấy nguyên thủy
  • Kích thước: 95 mm x 190 mm
  • Số lớp: 2 lớp
  • Định lượng: 16 g/m² (± 1 g/m²)
  • Đóng gói: 450 gram/gói

Chia sẻ :