Khăn ăn PREMIER 100 Tờ

  • Tên sản phẩm: Khăn ăn PREMIER 100 Tờ
  • Mã sản phẩm: PR538
  • Thành phần: 100 % bột giấy nguyên thủy
  • Kích thước tờ: 330 mm x 330 mm
  • Số lớp: 1 lớp
  • Định lượng: 18 g/m2 (± 1 g/m2)
  • Đóng gói: 100 tờ/gói

Chia sẻ :