Giấy Lụa Hộp PREMIER 180 tờ

  • Tên sản phẩm: Giấy Lụa Hộp PREMIER 180 tờ
  • Mã sản phẩm: BT2101
  • Thành phần: 100% bột giấy nguyên thủy
  • Kích thước: 190 mm x 195 mm
  • Số lớp: 2 lớp
  • Định lượng: 13 g/m² (± 1 g/m²)
  • Đóng gói: 180 tờ/hộp

Chia sẻ :