GVS PREMIER Deluxe Không Lõi

  • Tên sản phẩm: GVS PREMIER Deluxe Không Lõi
  • Mã sản phẩm: PD170
  • Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất
  • Kích thước: 100 mm x 100 mm
  • Số lớp: 3
  • Định lượng: 16 g/m2  (± 1 g/m2)
  • Đóng gói: 10 cuộn/lốc

Chia sẻ :