GVS PREMIER Deluxe Đóng Cặp 2 Lớp

  • Tên sản phẩm: GVS PREMIER Deluxe Đóng Cặp 2 Lớp
  • Mã sản phẩm: PD590
  • Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất
  • Kích thước: 100 mm x 100 mm
  • Số lớp: 2
  • Định lượng: 18 g/m2  (± 1 g/m2)
  • Đóng gói: 2 cuộn/gói x 5 gói/lốc

Chia sẻ :