GVS PREMIER Cầu Vồng Có Lõi 6 Cuộn

  • Tên sản phẩm: GVS PREMIER Cầu Vồng Có Lõi 6 Cuộn
  • Mã sản phẩm: TR2219/TR2220/TR2221/TR2222
  • Thành phần: Bột giấy tái sinh
  • Kích thước: 95 mm x 100 mm
  • Số lớp: 3 lớp
  • Định lượng: 18 g/m² (± 1 g/m² )
  • Đóng gói: Có lõi, 6 cuộn/bịch

Chia sẻ :