Khăn Rút Cutie - Gói Nhỏ

  • Tên sản phẩm: Khăn Rút Cutie - Gói Nhỏ
  • Mã sản phẩm: TW1504
  • Thành phần: Bột giấy tái sinh
  • Kích thước: 190 mm x 95 mm
  • Số lớp: 2 lớp
  • Định lượng: 16 g/m² (± 1 g/m²)
  • Đóng gói: 10 gói/bành

Chia sẻ :