Khăn Giấy Rút Cutie 200 tờ

  • Tên sản phẩm: Khăn Giấy Rút Cutie 200 tờ
  • Mã sản phẩm: SPT2214
  • Thành phần: Bột giấy tái sinh
  • Kích thước: 190 mm x 100 mm
  • Số lớp: 2 lớp
  • Định lượng: 13 g/m² (± 1 g/m²)
  • Đóng gói: 200 tờ/gói

Chia sẻ :