Khăn Ăn Cutie 100 tờ

  • Tên sản phẩm: Khăn Ăn Cutie 100 tờ
  • Mã sản phẩm: SV2002
  • Thành phần: Bột giấy tái sinh
  • Kích thước: 330 mm x 330 mm
  • Số lớp: 1 lớp
  • Định lượng: 18 g/m² (± 1 g/m²)
  • Đóng gói: 100 tờ/gói

Chia sẻ :