GVS Jumbo cuộn Cutie 700g

  • Tên sản phẩm: GVS Jumbo cuộn Cutie 700g
  • Mã sản phẩm: JRT1806
  • Thành phần: Bột giấy tái sinh
  • Kích thước: 90 mm x 260 mm
  • Số lớp: 2 lớp
  • Định lượng: 17 g/m² (± 1 g/m²)
  • Đóng gói: 700 gram/cuộn

Chia sẻ :