GVS Cutie Xanh 12 Cuộn

  • Tên sản phẩm: GVS Cutie Xanh 12 Cuộn
  • Mã sản phẩm: TR1507
  • Thành phần: Bột giấy tái sinh
  • Kích thước: 90 mm x 100 mm
  • Số lớp: 2 lớp
  • Định lượng: 17 g/m² (± 1 g/m²)
  • Đóng gói: 12 cuộn/bịch

Chia sẻ :