GVS Cutie COMPACT Không Lõi 10 Cuộn

  • Tên sản phẩm: GVS Cutie COMPACT Không Lõi 10 Cuộn
  • Mã sản phẩm: TR2223
  • Thành phần: Bột giấy tái sinh
  • Kích thước: 90 mm x 100 mm
  • Số lớp: 3 lớp
  • Định lượng: 14 g/m2  (± 1 g/m2)
  • Đóng gói: 10 cuộn/bịch

Chia sẻ :