Giấy Đa Năng Cutie 500g

  • Tên sản phẩm: Giấy Đa Năng Cutie 500g
  • Mã sản phẩm: TR2001
  • Thành phần: Bột giấy tái sinh
  • Kích thước: 85 mm x 100 mm
  • Số lớp: 2 lớp
  • Định lượng: 17 g/m² (± 1 g/m²)
  • Đóng gói: 10 cuộn/bịch

Chia sẻ :