Cutie

Cutie

Sản phẩm khăn giấy tiết kiệm và thân thiện với môi trường. 

Khăn Rút Cutie 300g

GVS Cutie Xanh 12 Cuộn

Khăn Giấy Rút Cutie 200 tờ

Giấy Đa Năng Cutie 500g

Khăn Ăn Cutie 100 tờ

Khăn Rút Cutie - Gói Nhỏ

Khăn Rút Cutie – Gói Lớn

GVS Cutie Xanh 10 Cuộn

GVS Jumbo cuộn Cutie 700g